Gooyesh Introduction

آغاز ثبت نام ترم پنجم تابستان

 

لازم به ذکر است، در صورتی که عنوان ترم پیشنهادی به شما در هنگام ثبت نام اینترنتی با ترم های گذشته شما مغایر می باشد، این تفاوت به دلیل به روز رسانی چارت آموزشی موسسه بوده و لازم است همان ترمی که سایت به شما پیشنهاد می دهد را ثبت نام نمایید که همان ادامه ترم های قبلی شما می باشد.

کلیه فراگیرانی که کتاب های Family and Friends را خوانده اند حتما بایستی در تعیین سطح (Ch+) ثبت نام نمایند.

 

Calendar and Events
Frequently Asked Questions
Code :
Password :
Forgot your password ?

Downloads

راهنمای خرید اینترنتی کتاب و نرم افزار